"Félig székely, félig román, vagy tán egészen az"

A mandiner.hu értesülése szerint Földesi Norbert, a miskolci MSZP frakcióvezetője nyílt levélben kérdez rá – hol nyíltan, hol pedig burkoltan – egyes miskolci intézményi vezetők származására. Az információ szerint Földesi a nyílt levélben a következő kérdéseket fogalmazta meg:

Igaz-e, hogy Pálffy Kinga, a Miskolc Holding vezérigazgatója az ő rokona és beszéli a román nyelvet? Igaz-e, hogy Perecsenyi Attila, a Miskolci Városgazda igazgatója az ő barátja, s korábban ugyanabban a nagyváradi Ady Endre Líceumban tanult, ahol ő is? Igaz-e, hogy Szélyes Domokos, a MIK Zrt. vezérigazgatója Székelyudvarhelyen született? Igaz-e, hogy a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója,(archív fotó) a Miskolci Csodamalom Bábszínház igazgatója, a Szemere Bertalan Szakközépiskola igazgatója, a Miskolci Sportiskola felügyelő bizottságának elnöke, akiket egytől egyig a fideszes városvezetés hivatalba lépése óta neveztek ki posztjukra, mind-mind erdélyi, vagy partiumi származású emberek, s többségüknek korábban semmi köze sem volt Miskolchoz?

[caption id="attachment_1383" align="aligncenter" width="631" caption="József Attila: A Dunánál"]

[/caption]

Nem tisztünk az állítások igazságtartalmát vizsgálni, mert ebben az esetben ez lényegtelen. Akit érdekel, olvassa el a nyílt levélre válaszul kiadott közleményt. Elfogadhatatlannak tartjuk azonban, hogy egy politikai vitában bárki származási alapon listázza, támadja ellenfelét, illetve annak környezetét.

Természetesen a közélet tisztaságát fontos célnak, a nepotizmust pedig rendkívül kártékony gyakorlatnak tekintjük. Az MSZP miskolci frakcióvezetője azonban nem azt állítja, hogy a miskolci polgármester a rokonait, barátait részesíti előnyben az alkalmasabb, felkészültebb jelentkezőkkel szemben, vagy hogy az alkalmazás, kiválasztás során bármilyen jogszabályt megsértett volna. A nyílt levél pusztán azt hangsúlyozza, hogy ezek a helyi közéleti személyiségek erdélyi származásúak. Ez pedig elfogadhatatlan, a származás ugyanis semmiféle összefüggésben nincs azzal, hogy valaki milyen munkát végez. A levél ugyanakkor alkalmas arra, hogy egy meghatározott csoport ellen indulatokat szítson.

A nyílt levél különösen aggasztó arra tekintettel, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 3. pontja a nemzetiségi hovatartozást szenzitív személyes adatnak minősíti, amit jogszerűen kezelni csak törvény felhatalmazása alapján vagy az érintett személy írásbeli hozzájárulása esetében lehet. Nem gondoljuk, hogy – tekintettel az adatkezelés célhoz kötöttségének elvére is – van olyan norma, amelynek alapján jogszerű volna nyilvánosságra hozni, mintegy listázni az érintett személyek származását vagy azt, hogy beszélik-e a román nyelvet.

A politikai hatalom birtokosaival szemben pártállásuktól függetlenül elsődleges elvárás a jogszabályok tisztelete, de az is, hogy politikai cselekvéseik során tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely azt sugallja, hogy önmagában a származásnak bármilyen jelentősége lenne akkor, amikor egy emberről, annak munkájáról vagy teljesítményéről mondunk ítéletet.