A katonák sem tilthatják meg az oltópontok előtti tömeg fotózását

Hírek szerint egyes oltópontokon az ott szolgálatot teljesítő katonák megtiltották a közterületen várakozóknak, hogy fényképet készítsenek a kórház előtt kígyózó sorokról. Állítólag az is előfordult, hogy a honvédek töröltették a várakozók által készített képeket. Mivel ilyen intézkedésre a veszélyhelyzetben közreműködő katonák jogosítványait rögzítő jogszabályok nem adnak lehetőséget, a Magyar Helsinki Bizottság közérdekű adatigényléssel fordul a Magyar Honvédség parancsnokához annak tisztázása érdekében, hogy milyen utasítás alapján jártak el a polgárokkal szemben intézkedő katonák. A katonák jogszerűtlen intézkedésével szemben 30 napon belül van lehetőség panaszt tenni.

Rászóltak, hogy törölje a képet

2021. március 20-án nagy torlódás alakult ki egy esztergomi oltóponton, ahol szombatra hívták be a vasárnap oltandókat is. A tumultus miatt a többnyire idős oltakozóknak két órát kellett sorban állniuk. Habár a várakozók közül többen szerették volna dokumentálni a kialakult helyzetet, beszámolók szerint egy katona rászólt arra, aki fotózni próbált és töröltette a kórház előtt készített képeket. Egy héttel később egy 4 órát sort kiálló kismama nyilatkozott úgy, hogy „ha valaki fotózta a sort, akkor az ott strázsáló katonák elég erélyesen rászóltak, hogy törölje a képet.”

Parancsnoklás útján tiltott

A járvány harmadik hullámának tetőpontján az oltás biztonságos megszervezése a kormány és a kormányt segítő Operatív Törzs elsőrendű kötelezettsége. A szervezési hibákról, hiányosságokról és az azok nyomán kialakuló kaotikus állapotról való pontos tájékoztatás a polgárok számára kiemelten fontos, többek között azért is, mert lehetővé teszi a korrekciót: elkerülhető a felesleges várakozás és megelőzhető az egészségre veszélyes tumultus kialakulása. Ebben a helyzetben azonban a kormány nemcsak elhallgatja a problémákat, hanem azokat is elnémítani törekszik, akik a problémás, esetenként veszélyes helyzetről tájékoztatni szeretnének.

Valószínűleg ezt a célt szolgálja az oltópontra kirendelt honvédek az az intézkedése, hogy megtiltják a keserves állapotokról szóló képek készítését, vagy akár töröltetik őket. 

Kevéssé valószínű ugyanis, hogy a katonák merő önszorgalomból állították volna le a fotózást az oltópontok környékén. A honvédségre jellemző sajátos függelmi viszonyok között, ahol szigorú alá- és fölérendeltségi kapcsolat van a szervezeten belül és a konkrét feladat ellátását a parancsnoklás elve szerint az utolsó részletig a felettesek határozzák meg, vajmi kevés esély van autonóm döntéshozatalra. 

Ezek a katonák is, mint minden más honvéd, valamilyen belső előírás vagy parancs alapján jártak el. Intézkedésük azonban minden jogalapot nélkülöz.

Katonák a járvány idején

A kormány a koronavírus-járvány első pillanatától kezdődően előszeretettel alkalmazott katonákat a veszélyhelyzetben előállott rendkívüli feladatok megoldására. A honvédség közreműködésének jogszabályi alapját a 2020 nyarán elfogadott ún. átmeneti törvény fektette le. Habár a törvény rendkívül széles jogosítványokat biztosított a kormány számára a katonai erők igénybevételére, a katonák polgári személyekkel szembeni intézkedési jogosítványait azonban körülhatárolta, és csak egyes, a rendőröket megillető intézkedési jogosultságokkal ruházta fel őket. Ilyen módon a katonák a rendőrökkel azonos szabályok szerint igazoltathatnak vagy ellenőrizhetik a polgárok ruházatát, csomagjait. 

Közterületen fénykép készítését azonban – ahogy a rendőrök – a katonák sem tilthatják meg.

Épp ellenkezőleg: tömegfelvétel esetén a Polgári Törvénykönyv kifejezetten lehetővé teszi felvétel készítését és felhasználását az érintett hozzájárulása nélkül is. Ezt erősíti tovább az Alkotmánybíróság döntése is, amely szerint „a nyilvános helyen készült, nem sértő, az érintett személyt tárgyilagosan ábrázoló felvétel általában nyilvánosságra hozható engedély nélkül, ha az a közérdeklődésre számot tartó tudósításhoz kapcsolódik, a jelenkor eseményeiről való szabad tájékoztatásához kötődik”.

Az oltóponton szolgálatot teljesítő katonák intézkedése kapcsán a Magyar Helsinki Bizottság közérdekű adatigényléssel fordul a Magyar Honvédség paracsnokához annak tisztázása céljából, hogy milyen jogalapon tiltották meg az oltópontokon szolgálatot teljesítő katonák a fényképek készítését és töröltették az elkészült képeket. 

Panaszra van lehetőség

A honvédelmi törvény minden polgári személlyel szemben eljáró katona számára kötelezővé teszi, hogy az intézkedés során tájékoztassa az érintettet a panasztétel lehetőségéről. A katona intézkedésével szemben ugyanis panasznak van helye. A Magyar Helsinki Bizottság jogi segítséget ajánl azoknak a polgároknak, akiknek alapvető jogát vagy jogos érdekét a veszélyhelyzetben szolgálatot teljesítő katonák intézkedése sértette.