Tanársztrájk: az ombudsman Góliát mellé állt, de a szülőknek nem kell őt követni

Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa felhívást tett közzé „a gyermekek oktatáshoz való jogának a pedagógus sztrájk alatti érvényesülése érdekében”. Ezt sok iskola továbbküldte a szülőknek. A biztos le akarja beszélni őket arról, hogy támogassák a pedagógussztrájkot, és március 16-án ne küldjék iskolába a gyerekeiket. Az ombudsman gyakran hallgat fontos ügyekben, most pedig másokhoz beszél, mint akihez kellene.

Illusztráció: Magyar Helsinki Bizottság

Az ombudsman a levelében azt írja, hogy a szülők kötelesek gyermeküket taníttatni, aggályosnak tart minden olyan megnyilvánulást, amelyben arra kérik a szülőket, hogy ne küldjék iskolába a gyereküket. Kifejti, hogy a jelenlegi helyzetben a tanulók szellemi fejlődésének oltalmazása a legfontosabb, az oktatás határozatlan ideig tartó szüneteltetésének súlyos következményei lennének a gyerekekre nézve. Az ombudsman arra kérte az iskolákat és a szakszervezeteket, hogy levelét továbbítsák a szülőkhöz.

A Magyar Helsinki Bizottság több munkatársa is kapott ilyen levelet. Szülőként és jogászként is szólunk a szülőkhöz.   

1. Mit tehet az ombudsman, és mit kellene tennie?

Az alapvető jogok biztosa ellenőrzi az alapvető jogok érvényesülését a jogszabályokban és a gyakorlatban is. Ennek érdekében vizsgálatokat folytat egyedi ügyekben vagy átfogó jelleggel, a vizsgálatok végén ajánlásokat tesz. Az ombudsman elsődleges feladata a polgárok védelme a hatalmi önkénnyel szemben, így az ombudsman állami és önkormányzati szervek, valamint közszolgáltatást végző szervek tevékenységét vizsgálhatja.

Fotó: ajbh.hu

Éppen ezért nem csak különösen szomorú, hanem az ombudsmani szereppel összeegyeztethetetlen is, hogy felhívásában az alkotmányos sztrájkjogukkal élni kívánó pedagógusoktól és a szülőktől félti a gyermekeket, nem pedig a kormánytól, amely elsődlegesen felelős a közoktatás – egyre romló – helyzetéért, és amely a sztrájkról folyó tárgyalások kellős közepén, hatalmával visszaélve egy rendelettel próbálta megfosztani a tanárokat az érdemi sztrájk lehetőségétől.

Az ombudsman Dávid és Góliát harcában Góliát mellé állt.

A kormány felelősségéről, a sztrájkjogot kiüresítő rendeletről közleményében egy árva szót sem szól, pedig volna mit mondania és tennie. Fordulhatna például az Alkotmánybírósághoz, hogy megvizsgáltassa, megfelel-e az alkotmányos követelményeknek a sztrájkjog korlátozása a járványra hivatkozva egy olyan rendelettel, amelynek semmi köze nincs a járványhoz. És ha ezt azért nem teszi, mert már van ilyen beadvány, akkor is bekapcsolódhat az eljárásba, álláspontját az Alkotmánybíróság elé tárva. Ő azonban nem akaszt tengelyt a kormánnyal, inkább a szülőket figyelmezteti. Pedig nem a kormányt kellene megvédeni a szülőktől. Végképp nem az ombudsmannak.

2. Milyen következménye lehet az ombudsman állásfoglalásának a szülőkre nézve?

Semmilyen.

Az ombudsman a közhatalom gyakorlóit ellenőrzi, nem a polgárokat.

A törvény szerint csak az állami és önkormányzati szerveknek, közszolgáltatóknak címezheti ajánlásait, amelyek nem kényszeríthetők ki úgy, ahogy például egy bírói döntés. A szülők továbbra is élhetnek azzal a törvényi felhatalmazással, amely – elsősorban és a jogszabályok adta keretek között – rájuk bízza annak eldöntését, hogy mi szolgálja a gyermekük érdekét, és őket jogosítja fel a gyermek életét meghatározó döntések meghozatalára.

3. Mit tehet a szülő?

Jelenleg a gyerekeket tanító tanárokat igyekeznek megfosztani attól a lehetőségtől, hogy sztrájkkal küzdjenek az oktatási rendszer javításáért. A szülő kifejezheti szolidaritását a sztrájkolókkal, és azt is, hogy elégedetlen az oktatási rendszerrel, tenni kíván annak jobbításáért.  Mindezt kifejezésre juttathatja úgy, és azzal is támogathatja a tanárok küzdelmét, ha legalább a sztrájk első napján a gyereke nem megy iskolába.

Fotó: ajbh.hu

Az általános gyakorlat szerint az iskolák a házirendben szabályozzák a tanulók távolmaradásának igazolását.

A legtöbb iskola házirendje lehetőséget biztosít rá, hogy a szülő indoklás nélkül igazolhasson néhány napnyi távolmaradást.

A legtöbb helyen három nap igazolható így, de sok helyen eltérnek ettől, ezt érdemes ellenőrizni az iskola a honlapján. Annyi minden esetre biztos, hogy ha a hiányzás nem haladja meg a házirendben rögzített mértéket, akkor ugyanúgy jogszerű a tanárok mozgalmát és alkotmányos jogaik gyakorlását a gyerek otthon tartásával támogatni, mint ahogy elfogadható, ha egy családi ünnep vagy kirándulás miatt hagy ki a gyerek néhány napot. 

Arra fontos figyelni, hogy 10 igazolatlan óra felett az iskola értesíti a hatóságokat, 30 igazolatlan óra felett pedig szabálysértési eljárás indulhat a szülő ellen. (Erről a Társaság a Szabadságjogokért oldalán lehet bővebben olvasni.)

4. Mit tehet még a szülő?

Az ombudsman tájékoztatta az állásfoglalásban az érintett szülőket, gyerekeket és pedagógusokat, hogy ha a tervezett jövőbeli sztrájkkal kapcsolatban felmerül az alkotmányos jogaik sérelme, írjanak a panasz@ajbh.hu címre, vagy keressék fel személyesen a hivatalt.

Fotó: ajbh.hu

Egyetértünk a biztos úrral, éljenek a lehetőséggel! Ha úgy érzik, a gyermeküket vagy a tanárokat hátrány éri, ha úgy ítélik meg, hogy a közoktatási rendszer állapota, az ezzel kapcsolatos kormányzati kötelezettségek elmulasztása akadályozza gyermekük megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődését, forduljanak az ombudsmanhoz!

Ezzel kapcsolatban a Magyar Helsinki Bizottság a honlapján közzétett egy szülőknek szóló mintabeadványt.  

 5. Végül

Az ombudsman a sztrájk kapcsán hangsúlyozza, hogy az oktatásból való kiesés súlyosan negatív hatása nem feltétlenül azonnal, hanem közép- vagy hosszútávon jelentkezik. Valóban. Ahogy a közoktatás minőségével kapcsolatos problémák is közép- és hosszútávon jelentkeznek. 

A szülőknek joguk van fellépni a minőségi oktatásért, és támogatni a tanárokat ugyanezen törekvéseikben. Joguk van tiltakozni minden olyan lépés ellen, amely ezt veszélyezteti. És joguk van ragaszkodni ahhoz is, hogy ezt megtehetik.