Kiszúrták a fogvatartás gumiszabályát

2010 novemberéig fogvatartottanként legalább 3 négyzetméter mozgástér volt az előírás. A kormány nyelvi leleménye óta ez lehetőség szerint 3 négyzetméterre csökkent. Az Alkotmánybíróság szerint nincsen ez jól.

A Helsinki Bizottság a kezdetektől támadta a fogvatartás rendjét szabályozó IM rendelet 2010. októberi módosítását. Az Orbán-kormány úgy kívánta „kezelni” az egyre nagyobb börtönzsúfoltságot, hogy abszurd, gumiszabályokat állapított meg. Eszerint „a zárkában (lakóhelyiségben) elhelyezhető létszámot úgy kell meghatározni, hogy minden elítéltre lehetőleg hat köbméter légtér, és lehetőség szerint a férfi elítéltek esetén három négyzetméter, a fiatalkorúak, illetve a női elítéltek esetén három és fél négyzetméter mozgástér jusson.”

Minimumszabályokról, kötelezően alkalmazandó (kógens) normáról „lehetőleg” és „lehetőség szerint” kitételek alkalmazása mellett nem beszélhetünk. Márpedig a börtönférőhely megállapításánál nyilvánvalóan a minimálisan biztosított lég- és mozgásteret kellene egy valamirevaló jogszabálynak előírni. Ahogy az egyik alkotmánybírói különvélemény alappal jegyzi meg: „A »lehetőleg«, »lehetőség szerint« fordulatok használata folytán bármely magatartás eleget tesz az IM rendelet 137. §-a (1) bekezdésének, bármilyen létszám elhelyezhető bármely zárkában. Az elítélek számára pontosan hat, hatnál több, vagy akár hatnál kevesebb, végső soron akár nulla köbméter légtér biztosítása is összhangban van a rendelkezéssel (hasonló a helyzet a mozgástérrel). Az IM rendelet 137. §-a (1) bekezdésének ezért hiába része formailag a jogszabálynak, mivel nincs normatartalma, valójában nem jogi szabály, legfeljebb jogi kötelező erő nélküli ajánlásnak minősíthető.”

Az Emberi Jogok Európai Egyezményében és az Alaptörvényben is szabályozott embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmából levezethető követelmény, hogy a zárkában fogva tartottaknak biztosított élet-, illetve mozgástér minden esetben elérje azt a minimális mértéket, amely elhelyezésüket az emberi méltóság sérelme nélkül biztosítja. A strasbourgi bíróság gyakorlata azt a fogvatartást nem tartja jogsértőnek, amelynél az egy főre jutó mozgástér eléri a 4 négyzetmétert.

Az eddigi alkotmányellenes és abszurd állapotot észlelte most az Alkotmánybíróság, amely 2015. márc. 15. hatállyal megsemmisítette a gumiszabályokat.

Nagyon reméljük, a jogalkotó nem próbál újabb kiskapukat találni (mondjuk a négyzetmétert négyzetcentiméterre változtatni), és belátja végre: a demokratikus jogállam nem arról ismerszik meg, milyen előnyöket biztosít a hatalom birtokosainak, hanem arról, hogyan bánik a fogvatartottjaival.

Nem csak mi gondoljuk így, de Nelson Mandela is erről írt: „Nem ismer valaki igazán egy országot, amíg nem látta belülről annak börtöneit. Egy országot nem arról kell megítélni, hogy miképpen bánik a legmagasabb rangú polgáraival, hanem hogy miképpen bánik a legalacsonyabb sorban lévőkkel.”

Zádori Zsolt