Október 23.: emberi jogokat követelnek Budapest utcáin (1956)

„Általános, egyenlő, titkos választásokat, több pártot, új nemzetgyűlést, sztrájkjogot! Független bíróság vizsgálja felül az összes politikai gazdasági pert, bocsássák szabadon az ártatlanul elítélteket, szállítsák haza a Szovjetunióba hurcolt foglyokat! Teljes vélemény- és szólásszabadságot, szabad rádiót, MEFESZ újságot! Ismerhesse meg mindenki saját káderadatát!”

Még ki sem tört a forradalom, amikor az egyetemisták követelései közé már napokkal korábban bekerültek a legalapvetőbb szabadságjogok. A követelési pontokat először Szegeden fogalmazták a párttól független diákszervezet, a MEFESZ alapításakor. Majd október 22-én tisztázták le őket a műegyetemi nagygyűlésen. Részben értük vonultak utcára a fiatalok és a város.

Az emberi jogok hiányát különösen megszenvedte a magyar nép. A legalapvetőbb jogok brutális eltiprása nélkül nem lehetett volna fenntartani a diktatúra sztálinista változatát, és nem lehetett volna szovjet gyarmattá tenni Magyarországot.

1956 a totalitarizmus elleni elementáris lázadás volt, így a forradalom követelései szükségszerűen irányultak az emberi és polgári jogok vissza- és megszerzésére is. Mert bár október 23-án szó sem volt a magántulajdonra alapozott kapitalizmus visszatéréséről (később se nagyon), valamint a forradalom társadalmi és gazdasági „programja” inkább számított szocialistának vagy harmadikutasnak, a forradalmárok között abban azonban egyetértés volt, hogy az új államrendnek magától értetődően demokratikusnak kell lennie, amely széles körűen biztosítja a személyes autonómiát és a szabadságjogokat, amelyek megvédik az ország polgárait az állammal szemben is. Liberális piacgazdaságot tehát nem, de – noha a fogalmakat csak kevesen ismerték vagy merték használni – liberális demokráciát és jogállamot annál inkább akartak a forradalmárok.

A Magyar Helsinki Bizottság tisztelettel emlékezik 1956 szabadságra vágyó és azért tenni kész forradalmárjaira. Az ő bátorságukat ma is példát mutat a jogkereső polgároknak és jogvédőknek az önkényre hajlamos, hegemón hatalommal szemben.

#emberijogikalendarium #emberijogok2020