Kutyából szalonna, átragasztásból falfirka – a bíróság szerint ez lehetséges

Kutyapárti aktivisták átragasztották a kormány gyűlöletkeltő nemzeti konzultációs plakátjait, ezért előbb büntetőeljárás, majd mégis inkább szabálysértési eljárás indult ellenük. Most a Pécsi Járásbíróság megszüntette a szabálysértést, de arra hivatkozva, hogy mégiscsak bűncselekményt követtek el. A bíró szerint a plakátátragasztás jogilag falfirkának számít, tehát bűncselekmény. Nem, ez nem csak a józan ész szerint nincs így, de a hazai joggyakorlat szerint sem.

Ugyanaz volna?

Újabb fordulatot vett a pécsi plakátátragasztós ügy, amelyről már kétszer is hírt adtunk. Minden azzal kezdődött, hogy 2021 nyarán a kormány közpénzmilliárdokból teleplakátolta az országot a maga gyűlöletüzeneteivel. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt pedig felvette a kesztyűt, és a saját gunyoros politikai üzeneteivel ragasztotta át a kormány tacepaóit.

Rongálás: bűntett vagy szabálysértés?

Pécsen a rendőrök két kutyapárti aktivistát állítottak elő, sőt még házkutatást is tartottak náluk. (Ez utóbbi miatt a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultak a Magyar Helsinki Bizottság segítségével.) Előbb hat plakát megrongálásával gyanúsították meg őket. A rendőrség szerint az okozott kár meghaladta az 50 ezer forintos szabálysértési értékhatárt, így rongálás miatt büntetőeljárás indult ellenük.

Az ügyész a legenyhébb szankcióval, megrovással kívánta lezárni a büntetőügyet. Ám a két fiatal ragaszkodott ahhoz, hogy politikai akciójukkal nem követhettek el semmiféle bűntettet, hanem pusztán éltek a törvények által biztosított véleménynyilvánítási szabadságukkal. Nem rongálni akartak, hanem az erőfölényben lévő kormánnyal szemben a maguk módján akarták elmondani véleményüket egy fontos közügyről. Ráadásul nem hat, hanem csak két plakátot ragasztottak át. Tehát az okozott kár jóval a szabálysértési értékhatár alatt maradt.

Definíciós zavarok

Az ügyész elfogadta érveiket. De a szabálysértési eljárás megindult ellenük. Ügyük Pécsi Járásbíróság elé került. Igazán örömtelinek tűnhetett, hogy a bíró megszüntette a szabálysértési eljárást. Csakhogy tette mindezt azzal az indoklással, hogy álláspontja szerint a két politikai aktivista valójában mégiscsak bűncselekményt követett el „falfirkát elhelyezve” a kormány plakátjain.

Ehhez tudni kell, hogy a grafitizés kiemelt társadalmi veszélyessége miatt a szabálysértési értékhatár alatt is bűncselekménynek minősül. Ezzel tán lehetne vitatkozni, de a Btk. mindenesetre egyértelműen rendelkezik.

De mióta számít falfirkának, grafitinak egy meghatározott időre, néhány hétre szóló kormányplakát átragasztása? A józan ész szerint soha sem számított annak, és nem is fog. A jog ezt másképp gondolná?

Nem, nem gondolja másképp az sem. Bieber Ivóna, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje fellebbezett is ügyfelei érdekében a bírói döntés ellen. Ebben hivatkozott a Kúriának egy elvi bírósági döntésére, miszerint csak akkor beszélhetünk fafirkálással elkövetett rongálásról,

„ha azzal érintett felület olyan végleges építmény része, amely állagsérelem nélkül nem távolítható el”.

A Kúria épp ezért nem tekintette bűncselekménynek még azt sem, amikor egy emlékmű védőfóliájára írtak.

A „Hrabal-axióma”

Bohumil Harabaltól, a bölcs cseh írótól is tudható, hogy

„bizonyos foltok nem távolíthatók el az anyag megsértése nélkül”.

A bíróságnak csak annyi dolga lett volna, hogy alkalmazza a „Hrabal-axiómát”. Jelen esetben az átragasztott plakátok eltávolítása a hirdetőoszlopoknak semmiféle állagsérelmével nem járt. Tehát esetünkben nem beszélhetünk grafitizésről. Megnyugtató, hogy a jogi és a köznapi megítélés ez esetben egybeesik. 

Ez per definitionem falfirka, mert nem távolítható el állagsérelem nélkül

Most majd a Pécsi Törvényszéknek kell döntenie a fellebbezésről. A védő és ügyfelei abban bíznak, hogy az akció abszurd bírói megítélését korrigálja majd a másodfokon eljáró bíróság, viszont a szabálysértési eljárás megszüntetését meg helybenhagyja. Merthogy véleménynyilvánítási jogukat gyakorolva szabálysértést sem követtek el az aktiviták. Kártérítési felelősségük ugyan megállapítható, de ezen túlmenő szankciókra nem szolgáltak rá.

Az okozott kár ellenértékét a kutyapárt egyébként is már átutalta a hirdetőoszlopok tulajdonosának, a Mahir Cityposter Kft.-nek.